Комунальний заклад освіти "Криворізька спеціальна школа "НАТХНЕННЯ" Дніпропетровської обласної ради"

 

Лізензування освітньої діяльності закладу

 

Про результати ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної освіти

 

1. Статут закладу освіти.

2. Свідоцтво про атестацію.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру.

    3.1. Витяг із рішення про перейменування закладу.

4. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб.

5. Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

6. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення закладу освіти.

     6.1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності.

     6.2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників.

7. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності.

     7.1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні.

     7.2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками.

     7.3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків.

8. Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

     8.1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення.

     8.2. Відомості про інформаційне забезпечення.

     8.3. Відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, рекомендованими МОН України.