Комунальний заклад освіти "Криворізька спеціальна школа "НАТХНЕННЯ" Дніпропетровської обласної ради"

 

Правила прийому до закладу

Витяг з Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом МОН від 01.08.2018 № 831

 

6. Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто (додаток).

 

До 1 класу спеціальних закладів освіти зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.

 

До заяви додаються:

 • Копія свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує особу.
 • Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про   результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, заповнена за формою первинної облікової документації № 086-1/0.
 • Довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається  дитина.
 • Карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації  № 063/0.
 • Копія документа про освіту (крім учнів першого класу).
 • Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, здійснену інклюзивно-ресурсним центром.
 • Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини.
 • Висновок (мед. корінець) про встановлення інвалідності.
 • Індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю.
 • Висновок сурдолога або отоларинголога (для осіб з порушенням мовлення).
 • Висновок психіатра (для осіб з порушенням інтелектуального розвитку).
 • Рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

 

7. Обробка персональних даних, отриманих спеціальним закладом освіти, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

ГРАНИЧНА НАПОВНЮВАНІСТЬ КЛАСІВ СТАНОВИТЬ:

 

1) дітей із легкими порушеннями інтелектуального розвитку - 12 осіб;

2) дітей із складними порушеннями розвитку ( в т.ч. з розладами спектру аутизму, синдромом Дауна), помірними порушеннями інтеклектуального розвитку - 6 осіб.

Клас відкривається за умови наявності більш як 50 % граничної наповнюваності класів.

Допускається перевищення граничної наповнюваності класів не більше як на одну особу.