Комунальний заклад освіти "Криворізька спеціальна школа "НАТХНЕННЯ" Дніпропетровської обласної ради"

 

Управління

 

Головною метою діяльності закладу є:

 

 • реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

 

 

Головним завданням закладу є:

 

 • надання кваліфікованої методичної і консультативної допомоги сім’ї, батькам або особам, що їх замінюють, у нагляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей з особливими потребами;
 • надання комплексної педагогічної, психологічної, корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування й реабілітації;
 • забезпечення прав дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку на здобуття певного освітнього рівня спеціальної освіти шляхом організації навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвивальною роботою, соціально-психологічним супроводом;
 • забезпечення права дітей із складними вадами розвитку на здобуття певного освітнього рівня спеціальної освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;
 • забезпечення соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття певного освітнього рівня спеціальної освіти шляхом відповідно організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;
 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • забезпечення в процесі навчання та виховання  системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;
 • надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда;
 • надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі;
 • розвиток природних здібностей i обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;
 • сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;
 • створення найсприятливіших умов, максимально наближених до домашніх для організації життя й розвитку дітей, оточення кожного вихованця турботою і увагою;
 • апробація та розроблення інноваційних методик, навчально-методичних матеріалів щодо надання корекційно-реабалітаційної допомоги дітям з особливими потребами в умовах спеціального навчання;
 • упровадження інноваційних освітніх технологій у практичну діяльність;
 • участь у розробці стратегічних напрямків розвитку спеціальної освіти з метою реалізації державної політики у сфері навчання і виховання дітей з порушенням психофізичного розвитку шляхом тісної співпраці з науковцями.