Комунальний заклад освіти "Криворізька спеціальна школа "НАТХНЕННЯ" Дніпропетровської обласної ради"

 

Навчально-корекційна та розвиткова робота

Найважливіше завдання системи спеціальної освіти – це підготовка дитини з особливими потребами до повноцінного життя в сучасних соціально-економічних умовах. Певні відхилення в фізичному та розумовому розвитку учнів допоміжної школи створюють труднощі в досягненні загальної освітньо-виховної мети, породжують суперечності між прагненнями учнів і їхніми можливостями. Тому процес навчання і виховання розумово відсталих дітей має чітку корекційну спрямованість. Корекція дефектів психофізичного розвитку учнів, розвиток їхньої особистості здійснюється у процесі всієї роботи спеціальної школи. Окремої програми корекції, як відомо, не існує, вона проводиться на навчальному матеріалі всіх предметів , у повсякденному житті. Педагогічні прийоми корекційної роботи стимулюють компенсаторні процеси розвитку розумово відсталих дітей і дозволяють формувати у них нові позитивні якості.


 

Психолого-медико-педагогічний супровід

 

 

 

→ Фотозвіт з навчально-корекційної та реабілітаційної роботи

→ Логопедія

→ Соціально-побутове орієнтування

→ Ритміка

→ Лікувальна фізкультура